Media

T

aiteilija on itsensä ja ympäristönsä alituinen tarkkailija,

mutta myös taiteilija tarvitsee ulkopuolista tarkkailijaa ja kokemuksen jakajaa.

Taiteen ominaispiirteitä ovat rehellisyys, kriittisyys, tinkimättömyys ja vapaus.