Teokset

Intuition osuutta luovassa työssä ei voi eikä saa vähätellä. Persoonallinen sävelkieli ja tulkinta syntyy ja se alkaa puhutella, kun tekemiseen on mahdollisuus panostaa ja siihen uskalletaan heittäytyä ja uppoutua. Näin kyetään olemaan luovassa prosessissa aidosti läsnä omana itsenä, omalla paikalla, omien henkilökohtaisten kokemusten ympäröimänä. Tämä ei tietenkään vähennä harjoittelun ja/tai itsensä kehittämisen roolia ja merkitystä. Olipa kysymys sitten mistä luovasta alasta tahansa, tietotaidon ja herkkyyden löytäminen, niiden säilyttäminen ja syventäminen vaatii uteliaisuutta ja aihepiiriin liittyvien tai sitä sivuavien asioiden jatkuvaa esilläpitoa ja tutkimista.