Työpaja- ja koulutuskokonaisuudet

trumpetti

Olen perehtynyt erityisesti improvisaation ja sävellyksen opettamiseen sekä kouluttanut klassisen soiton- ja laulunopettajia niiden integroimisessa heidän omaan opetustyöhönsä. Koulutuskokonaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan aina kohderyhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.