Työpaja- ja koulutuskokonaisuudet

tuuba

Olen perehtynyt erityisesti improvisaation ja sävellyksen opettamiseen sekä kouluttanut klassisen soiton- ja laulunopettajia näiden aiheiden integroimisessa opetustyöhön. Koulutuskokonaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan aina kohderyhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.