TYÖPAJAT

Improvisaatiosta sävellykseen – Miten hyödyntää musiikillista keksimistä soiton- ja laulunopetuksessa?

sävellystyöskentelyä

Kohderyhmä:

Soiton- ja laulunopettajat (oppilaitokset, yksityiset)

Työpajan tavoitteet:

Päämääränä on löytää työkaluja, joiden avulla musiikillisen keksimisen elementtejä voi yhdistellä opetustyöhön.

 

Työtavat:

Lyhyet alustukset aihepiireittäin, käytännön harjoitukset ryhmissä, keskustelut.

Korvat auki orkka/kuoro! / Äänikokit orkesteri-/kuorokeittiössä

tuuba

Kohderyhmä:

Eritasoiset orkesterit, kuorot ja kamarimusiikkikokoonpanot.

Työpajan tavoitteet:

Perehtyä improvisaatioon yhteissoiton kautta, sekä saada kosketus oppilaan omaan luovaan ilmaisuun. Ohjata ja rohkaista oppilasta toimimaan improvisaatioon pohjautuvan sävelteoksen osana ja esittäjänä. Saada oppilas miettimään kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen merkitystä yhteismusisoinnissa.

Työtavat:

Työpajaan sisältyy ryhmäytymisharjoituksia, sekä eri tasoisia improvisaatioharjoituksia ilman soittimia ja soittimien kanssa. Työpajassa työskennellään sekä korvakuulolta että erityisesti sitä varten valmistetun nuottimateriaalin pohjalta. Mukana voi olla kaikentasoisia soittajia.

Tule ja tööttää

tuuba

Kohderyhmä:

Koululuokat ja harrasteryhmät

Työpajan tavoitteet:

Tehdä tutuksi erilaisia puhallinsoittimia ja niiden soittotekniikoita ja -tapoja. Rohkaista ja opastaa oman luovan ilmaisun löytämisessä yksinkertaisen musiikillisen keksimisen kautta. Työpajassa valmistettujen soittimien avulla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä pieni sävelteos.

Työtavat:

Rakennetaan yhdessä muutamia puhallinsoittimia ja opetellaan soittamaan niillä. Työpajassa työskennellään korvakuulolta, joten nuotinlukutaitoa ei vaadita. Halutessa voidaan opetella vaikka graafisen notaation perusteita.

Löysitkö etsimääsi? Ota yhteyttä niin suunnitellaan sinulle ja ryhmällesi sopiva koulutuskokonaisuus.